Zichtbaar naar school

Helm op Fluo Top is een succesvol verkeersproject uit België dat wij naar Nederland hebben gebracht. Ons doel is dat kinderen naar en van school een helmpje en een hesje gaan dragen.

Het spelenderwijs leren dragen van een fietshelm als voorbereiding om aan het verkeer deel te nemen is voor kinderen géén belemmering. Ze vinden het leuk en spannend!

In de actieperiode stickers sparen...

Alle leerlingen krijgen een stickerkaart. Door met een hesje en of helmpje naar school te komen kunnen ze stickers verdienen. Op de stickerkaart staan leuke beloningen waar ze gratis gebruik van kunnen maken: een bezoek aan een pretpark*, een ijsje, een leuke 'doe' verkeersles en zo voort.

Het sparen van de stickers vindt plaats in een actieperiode en duurt ongeveer 2 maanden. 

Omdat het dragen van een fietshelm in Nederland langzaam in het verkeersbeeld zichtbaar wordt, begeleiden wij de ouders, verzorgers en natuurlijk de school hiermee.

Wij organiseren met het team en de OR/MR van de school een actiedag.

Heeft de school verkeersouder of verkeerswerkgroep, dan mag deze natuurlijk niet ontbreken. Ze kunnen met ons dit project vormgeven op school en daardoor een zinvolle bijdrage leveren voor de verkeersveiligheid op en rond de school.

Het team van Helm op Fluo Top informeert de ouders en verzorgers als we met de actiedag gaan starten. Wij zorgen met de school ervoor dat dit bij de website en in de nieuwsbrief terecht komt. Uiteraard zijn we bereid om een woordje op een ouderavond te verzorgen.  

 

Lees verder op deze site of vraag ons om informatie om het project op jullie school uit te zetten:

 

 

 

Met een volle spaarkaart kunnen de kinderen *gratis naar de onderstaande attracties: 

 

 
 
 
*) Bezoek aan bijvoorbeeld een pretpark Hellendoorn en Tivoli is gratis voor de leerling met een volle stickerkaart, begeleid door tenminste één betalende ouder.
 
 
 
Helm op Fluo Top (NL) wordt door SENNA MultiMedia uitgevoerd in samenwerkingsverband met: VSV, VVN en het ROVON 
Met toestemming van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde)