• Verlichtingsactie

   

  12 jaar v e r l i c h t i n g s a c t i e
  Aan het einde van de zomer wordt de daglicht periode korter. Het gevolg hiervan is dat iedereen weer eerder de fietsverlichting moet voeren om zichtbaar te blijven in het verkeer. Wij beseffen dat jij dit ook weet. En toch fietst 32 procent van de jongeren zonder verlichting! Onder studenten is dit zelfs 60 procent (bron: ministerie I&M).
   
  Daarom hebben wij binnen FietsOK! de 'verlichtingsactie' ontwikkeld. Deze is er voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. De verlichtingsactie richt haar aandacht specifiek of de 'zichtbaarheid' van de scholier. De fietsverlichting is daar een onderdeel van.
   
  Inmiddels hebben wij 12 jaar ervaring met deze projecten. 
   
  Doordat het sturen naar zelfinzicht het grootste leereffect heeft, werken we samen met de scholieren aan hun fiets. We confronteren ze binnen hun eigen belevingswereld waarom zichtbaarheid belangrijk is. Waar mogelijk zetten ze zelf de verlichting op hun fiets of repareren deze. Natuurlijk tekenen alle scholieren de FietsOK! Petitie. Het is een voorwaarde om aan dit project mee te doen. Uiteindelijk wordt deze petitie officieel aangeboden aan de gemeente of de directie van de school. De gegevens presenteren we op een ouderavond.
   
  Als de leerlingen zelf hun verlichting repareren, zullen ze hier zuiniger mee omgaan dat wanneer dit vóór hun wordt gedaan. Daarom werken we met leerwerkbedrijven of met studenten techniek die in hun eigen taal met de leerlingen communiceren. We realiseren ons dat dit niet op elke school kan. Daarom maken we individuele afspraken met de scholen. Bijvoorbeeld met de docent techniek. Dit noemen we 'project op maat'. 'Project op maat' is een idee van Traffic Education.
   
  Alle scholieren gaan op een veilige fiets met werkende verlichting naar huis!  Dat is een belofte die FietsOK! waar maakt. De wijze waarop wij invulling geven aan deze belofte is wat anders dan het gratis verstrekken van fietsverlichting. Dat is een tak van sport die wij als onderwijsbedrijf liever niet ambiëren.
   

  FietsOK! op herhaling

  Een verlichtingsactie is altijd een momentopname. Als we een afspraak maken met de jongeren dienen ze ook nagekomen te worden. Daarom kunnen we nogmaals op school komen om te kijken of de afspraak ook wederzijds is. Vooral bij de FietsOK! Petitie staat de afspraak zwart op wit. 

   

  Blow your tire

  Actie: Blow your tire

  FietsOK! kan onderdelen ook anders inkleden. Met 'blow your tire' laten we het echt knallen.  Dit is een wedstrijd waarmee fietsverlichting gewonnen kan worden. Typisch een onderdeel om het schooljaar mee af te sluiten.  Blow your tire is er ook voor groep 8 van het basisonderwijs. Informeer naar de mogelijkheden.

   

   

  Onderweg naar school en... terug!

  In het najaar zien de fietsers onderweg naar school letterlijk onze boodschap! Ons dynamisch verlichtingsteam maakt bij het krieken van de dag de scholieren erop attent dat ze zichtbaar door het verkeer moeten gaan. De leden van ons team controleren en repareren (met de helpende hand van de scholier) hun fietsverlichting. Op deze manier verzekeren wij dat ieder scholier zichtbaar verder fietst. NU JIJ nog! wordt ludiek gebracht, zodat een spelelement niet zal ontbreken. De ondertoon is echter serieus. Wij blijven immers een onderwijsbedrijf. Tot slot maken wij inhoudelijke afspraken met de scholen om het project af te ronden. Wil je méér informatie omtrent deze actie, mail of bel ons. Of... kom vroeg je bed uit om ons verlichtingsteam te assisteren!

   

   Verlichtingsactie voor het basisonderwijs

  De verlichtingsactie is er ook voor het basisonderwijs. Ook hier gaan alle kinderen met werkende verlichting naar huis. Dit project bestaat uit een theoretisch onderdeel in de klas en een praktisch gedeelte dat veelal buiten plaats vindt. De onderwerpen die we in de klas behandelen zijn afhankelijk van de daglichtperiode, de wensen van de school en de groep. FietsOK! voor  het basisonderwijs bestaat 12 jaar!  Uiteraard werken wij samen met verkeersouders of een verkeerswerkgroep!
   
   
  FietsOK! buiten de donkere periode?
  FietsOK! kan ook buiten de donkele periode worden ingezet. Bijvoorbeeld voordat de kinderen op schoolkamp gaan. Een stukje voorbereiding op wat staat te wachten. Natuurlijk vindt de invulling plaats met de leerkrachten en begeleiders.
   
  Als we toch op school zijn...
  ...nemen we graag posters en ander voorlichtingsmateriaal mee naar school. Wil je een poster over een actueel thema, stuur ons een mail en wij kijken of we jullie hiermee van dienst kunnen zijn.

   

    DOWNLOAD hier de poster voor school