• Korte FietsOK!

  FietsOK

  Binnen het project SchoolRoute kan de korte FietsOK! een onderdeel zijn. Vanaf schooljaar 2017-2018 hebben we dit geintroduceerd.. Voordat de scholieren op de fiets stappen om hun schoolroute te filmen controleren ze eerst hun eigen fiets. Ze maken hierbij gebruik van een 'check list' die we naar leefrijd en niveau hebben aangepast.  Wij digitaliseren de formulieren voor de ouders en verzorgers of voor een later tijdstip.  Is de fiets niet in orde, dan kan deze voor een klein bedrag worden gerepareerd bij een leerwerkbedrijf of bij de eigen fietenmaker. In vrijwel elke plaats werken wij samen met deze bedrijven.
   
  Met het onderdeel JeZelf? kunnen de kinderen in de basisvorming en de brugklas voortgezet onderwijs zelf hun fiets controleren. De techniek en de individuele fietsonderdelen leggen we apart uit als dat nodig is. Dat is niet alleen leerzaam, maar ook leuk voor de onder- en middenbouw van het basisonderwijs.  In het voortgezet onderwijs gaat het natuurlijk anders. Daar heeft de scholier een taak om de fiets goed te onderhouden. Traffic Education heeft dit onderdeel ontwikkeld, omdat we vinden dat een deel van de jongeren best in staat zijn verantwoording hiervoor te dragen. Techniek wordt weer belangrijk en daarom leggen we het éérst uit in de klas!

   
   
  Fietsverlichtingsactie
  De najaarsactie van FietsOK! is een basis fietscontrole met de focus op de fietsverlichting: de zogenoemde verlichtingsactie. Samen met de docent techniek, een leerwerkbedrijf, een ROC en natuurlijk studenten van de school zelf werken we aan de verlichting.
   
  Het thema ‘zien & gezien worden’ is een belangrijk onderdeel van ons project. Het is vooral een samenwerking met de school. Daarom maken wij een afspraak met hen om dit onderdeel fijn te slijpen. Ook informeren wij de ouders en verzorgers. Alleen dan heeft een project ook een meerwaarde.
   
   
   
  FietsOK! kan samenwerken met stagiaires en met studenten MaS: Maatschappelijke Stage en het praktijkonderwijs.